Politik & cookies

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

A. Introduktion

 1. Sekretessen för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information.
 2. När du godkänner användningen av cookies i enlighet med villkoren i denna policy, första gången du besöker vår webbplats, tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbsida.

B. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.
 2. Information om dina besök när du använder denna webbplats inklusive hänvisningskälla, besökets längd och vilka sidor du besökt.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, som t. ex. din e-postadress.
 4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida. Till exempel ditt namn och din födelsedag.
 5. Information som du anger för att sätta upp prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev.
 6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
 8. Information som du lägger ut på vår webbplats med avsikt att publicera det på internet.
 9. All annan personlig information som du skickar till oss.

C. Användning av personlig information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använd din personliga information för följande:

 1. Administrera vår webbplats och verksamhet.
 2. Anpassa vår webbplats för dig.
 3. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats.
 4. Skickar dig varor köpta via vår hemsida.
 5. Leverera tjänster köpta via vår webbplats.
 6. Skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig, och inkassera betalningar från dig.
 7. Skickar marknadsföringskommunikation till dig.
 8. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt begärt.
 9. Skicka vårt nyhetsbrev till dig via e-post om du har registrerat dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).
 10. Skickar marknadsföringskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller tredjeparts företag som vi tror kan vara av intresse för dig.
 11. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.
 12. Hantera förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig relaterade till vår websida.
 13. Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
 14. Verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av vår websida.
 15. Annan användning.

Om du lämnar in personuppgifter för publicering på vår hemsida kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med integritetskontroller på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direktmarknadsföring.

D. Avslöjande av personlig information

Vi kan avslöja din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

Vi kan avslöja din personliga information till vilken medlem som helst i vår grupp av företag (detta betyder våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att avslöja din personliga information:

 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 3. För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägeri kreditrisk);
 4. Till köparen (eller presumtiv köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi är (eller överväger) att sälja; och
 5. Till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där, i vår rimlig uppfattning, skulle en sådan domstol eller myndighet rimligen kunna göra det beordra utlämnande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till utomstående.

E. Internationella dataöverföringar

 1. Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna göra det använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller lämnar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig, via internet, runt om i värld. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Att behålla personlig information

 1. Detta avsnitt F anger våra policyer och förfaranden för datalagring, vilka är utformad för att hjälpa till att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter gällande lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något eller några syften ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål.
 3. Utan att det påverkar artikel F-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid datum/tid som anges nedan:
 4. a. Personlig datatyp kommer att raderas efter 2 år; eller

  b. på begäran via e-post.

 5. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt F kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
 6. a. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

  b. Om vi anser att handlingarna kan vara relevanta för någon pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och

  c. För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken).

G. Säkerhet för din personliga information

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information du lämnar på våra säkra servrar som skyddas av krypteringsteknik.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som sker via vår webbplats skyddas av krypteringsteknik. Läs mer via vår betalningsleverantör Svea.
 4. Du bekräftar att överföring av information via internet är en risk. Vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
 5. Du ansvarar för att behålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiell; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör besöka denna sida då och då för att säkerställa att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

I. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information som vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift 200 svenska kronor; och
 2. tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet. För detta ändamål, accepterar vi vanligtvis fotokopia av ditt pass intygat av en notarie plus en originalkopia av en elräkning visar din nuvarande adress.

Vi kan komma att undanhålla personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts av lag.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du antingen uttryckligen samtycka till vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att förse dig med en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

J. Tredjeparts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvarig för, tredjeparts sekretesspolicyer och praxis partier.

K. Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver vara korrigeras eller uppdateras.

L. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används. En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används för att förbättra upplevelsen på vår webbplats.

Vår webbplats använder så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Session cookies är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera korrekt. Om du väljer att inte använda cookies kan innehåll visas felaktigt. Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "session" cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida inte den raderas av användaren innan utgången datum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies.

 1. Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och syftena med vilka de används, anges nedan:
 2. Vi använder Google Analytics och Ads på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / spårar användare när de navigerar webbplats / aktivera användningen av en kundvagn på webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplats / förhindra bedrägeri och förbättra säkerheten på webbplatsen / anpassa webbplatsen för varje användare / rikta annonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare.

 3. De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel:
 4. a. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att gå till "Anpassa och kontrollera"-menyn och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och välj sedan "Blockera webbplatser från att ställa in data" under rubriken "Cookies".

  b. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningar för åsidosättande av cookiehantering genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess" och sedan "Avancerat";

  c. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Sekretess" och välj "Använd anpassade inställningar för historik" från rullgardinsmenyn och avmarkera "Acceptera cookies från webbplatser"; och Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 5. Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator – till exempel:
 6. a. i Chrome (version 29) kan du radera alla cookies genom att gå till "Anpassa och kontrollera"-menyn och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Rensa webbinformation" och välj sedan "Radera cookies och annan webbplats- och plugin-data" innan du klickar på "Rensa webbläsardata."

  b. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt radera cookien filer (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/k... );

  c. i Firefox (version 24) kan du radera cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Sekretess" och välj sedan "Använd anpassade inställningar för historik", klicka på "Visa cookies" och sedan på "Ta bort alla Småkakor"; och

 7. Att radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbplatser.

Kontakta vår leverantör Starweb www.starweb.se för vidare information om cookies i vår webbutik.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.